Основни послания на ХДП в изборите за народни представители през април 2023 год. в парньорство с „КОД“ Консервативно обединение на десницата.

Ние християндемократите в партньорство с Консервативното обединение на десницата (КОД), участващи в изборите за народни представители с номер 11 от интегралната бюлетина сме ЗА:

 

  1. Овластяване на хората за пряко участие в съдебната система. Изменение в системата на правораздаване със засилване ролята на съдебните заседатели в наказателния процес и въвеждането им в гражданския, допустимо съгласно чл. 123 от Конституцията на Република България. Съдебната ни система е задушена от зависимости и корупционен натиск. Всички предлагани до сега реформи реално не предвиждат нейното освобождаване, за да могат магистратите да прилагат закона в името на справедливостта и в интерес на хората, а само преразпределят влиянието върху нея между различните олигархични кръгове. Кадруването в съдебната система се извършва от висш орган, формиран на базата на политически квоти, което не може да се преодолее без конституционна промяна, въвеждането обаче на съдебни заседатели не изисква такава. Обществото ни се чувства изолирано от съдебната система и за да заработи тя истински и честно, хората трябва да имат право да участват пряко в дейността `и. Това може да се постигне лесно и бързо именно чрез засилване на ролята на съдебните заседатели.
  2. Въвеждане на строг механизъм за отговорност на всички държавни администрации при преговори с други държави или международни институции, включващо предварително обществено обсъждане. Да се знае в чия полза, в защита на чии интереси и с какви последици се подписва съответния договор.
  3. Обществен контрол върху поемането и харченето на държавен дълг. Обществено обсъждане на въпросите – защо се поема нов дълг, при какви условия, как се харчи и как ще се връща?
  4. Активизиране на търговски представители на България към посолствата ни в отделните държави за събиране и предоставяне на търговска информация, за осъществяване на делови контакти между търговците и предприятията в двете страни, осигуряване на административно и правно съдействие за българските предприемачи в съответната страна, редовно информиране на предприемаческите организации за възможностите и правилата за бизнес на съответните страни.
  5. Ясна политика по разкриване и поддържане на специализирани и общообразователни училища и въвеждане на ваучерна система, която да преодолява пороците на досегашната система „парите следват ученика”, като се даде равен достъп до цялата мрежа от училища и детски градини, без значение формата им на собственост. Акцент в образователните програми върху родолюбието и традиционните ценности и развитие на духовността.
  6. Здравеопазване – задължение на държавата за осигуряване на безплатно, включително оперативно лечение при тежки заболявания на всички деца до 18 годишна възраст. Осигуряване на достъпни и висококачествени лекарства за населението.
  7. Въвеждане на мерки за подкрепа на антикорупционно поведение на фирмите. Антикорупционното поведение да носи по-голяма изгода за фирмите от даването на подкуп, като то бъде заложено като предимство при участие в обществени поръчки.
  8. Отстояване във външната политика на националния ни интерес, независимостта и сигурността на държавата, така и общоевропейските ценности за зачитане на човешките права и достойнство и за спазване на международните договори и суверенитета на всяка държава.

Сподели