НЕ НА ПОДМЯНАТА! НЕ НА БАТ‘ САЛИ!
ПОДПИСКА СРЕЩУ НАЛАГАНЕТО НА ХОРА КАТО БАТ‘ САЛИ ЗА ДЕПУТАТИ БЕЗ НЕОБХОДИМИЯТ БРОЙ ГЛАСОВЕ

Изтегли подписката тук.