ДНЕС 17.03.2023г. от 15.10 ч. гледайте ИРИНА АБАДЖИЕВА-РЕПУЦ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ, ПАРТНЬОР НА КОД в диспут по програма „Хр. Ботев“ с тема: „Медии и общество – между обществения интерес и политическия натиск“ с водещ – Николета Атанасова