Присъединяване

ЗАЯВЛЕНИЕ  ЗА ЧЛЕНСТВО В ПП “ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ”