ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЧЛЕНСТВО В ПП “ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ”