Портрет на Ирина Абаджиева-Репуц

Портрет на Росица Кашикова