Идеали/ценности

Ние вярваме

  • в ненакърнимото достойнство на всеки човек, за нас той е субект на историята, а не неин обект;
  • че частната собственост е неприкосновена;
  • солидарността и познанието са основа на гражданското общество;
  • всеки човек зависи от общуването си с другите и само свободната, солидарната и отговорна личност може да участва в изграждането на гражданското обществото;
  • че различията между хората са естествени и поражданите от това противоречия не трябва да бъдат повод за антагонизъм, а основа за търпеливо търсене на позитивно за всички многообразие;
  • че нашата сила и убедителност в постоянното позоваване на ценностната ни система.

Ние, християндемократите на България се присъедняваме към молитвата, отправена към Господ от народите на Европа:

„Където Господ не гради дом, то напразно работят онези, които строят там.“