За нас

Християндемократическа партия на България

За да има напредък и благоденствие
Направи повече!

Направи повече, отколкото се очаква
Гласувай!

Направи повече от това да вярваш
Действай!

Направи повече от това да бъдеш честен
Бъди добър!

Направи повече от това да прощаваш
Забрави!

Направи повече от това да мечтаеш
Работи!

Направи повече
БЪДИ!

Да положим началото на изграждане на щастливо общество в България!

Да поставим началото на нова културата – на уважение към личността!

Да създадем условия за достоен живот на всеки български гражданин!