„Денят започва“: Ирина Абаджиева-Репуц – кандидат-депутат от ПП „Консервативно обединение на десницата“

https://bnt.bg/news/irina-abajieva-repuc-kandidat-deputat-ot-pp-konservativno-obedinenie-na-desnicata-v341248-316448news.html?fbclid=IwAR0yzhxQRBsSp0bCGU-kT76GNVgy387oseiycoWJ5TAGya5w9Xy9LIUwuFg

Сподели