,,Самият аз смятам, че Християндемократическата партия в България е много близо до убежденията, представлявани от ХДС в Германия и развиват тези убеждения, характерни за християндемократическия съюз в Германия, също така и на европейско ниво –споделят едни и същи ценности. Тази партия трябва да бъде подкрепена, за да се развива успешно и за в бъдеще.“

Д-р Щефан Кауфман