СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

29 септември 2014 г.

ХДП ще сезира ВАС за отмяна на особения надзор на КТБ

На специална пресконференция Ирина Абаджиева-Репуц, председател на Християндемократическата партия на България (партньор на Реформаторския блок) обяви, че на 30-ти септември (вторник) ще сезира Върховния административен съд (ВАС) с жабла за отмяна на решението на БНБ от 16-ти септември 2014 г., с което се удължава особения надзор на КТБ.

Решението на БНБ да държи КТБ затворена е в противоречие на европейското законодателство и в частност на Европейската директива за схемите за гарантиране на влоговете. Неспазването на върховенството на Европейското право ще доведе от една страна до санкции за България, а от друга до пряка възможност засегнатите вложители да предевят искове за нанесени щети от Република България. С това негативно развитие на ситуацията БНБ е била запозната още на 1-ви август 2014 г. с официално писмо от Джонатан Фоул, директор на дирекция „вътрешен пазар и услуги“ към Европейската комисия*.

Същевременно удължаването на срока за „особен надзор“ обслужва съмнителни интереси, тъй като дава възможност за „прикриване на следите“ от страна на кухите – фирми, кредитополучатели на банката. В резултат на това с всеки изминал ден шансовете КТБ да бъде оздравена намаляват, а при един фалит на КТБ преките и косвени разходи за държавата, т.е. за данъкоплатците ще бъдат астрономически.

Християндемократическата партия ще се обърне към Върховния административен съд с искане за отмяна на решението на БНБ като недопустимо и с искане да бъде приложено европейското законодателство.

Жалбата е напълно достъпна на сайта на ни тук и всеки потърпевш вложител може да се присъедини към нея или да я внесе самостоятелно в съда.

Срокът за обжалване на административния акт изтича на 30-ти септември 2014 г.

*Прилагаме писмото на г-н Джонатан Фоул   ** Прилагаме жалбата до ВАС

За повече информация

02/870 21 02