Днес ще сезираме Върховен административен съд с искане за отмяна на решението на БНБ за удължаване на особения надзор на КТБ. Ето на кратко нашите доводи в това видео.